Verhalen uit de praktijk

Aanpakken van gedoe

Verenigingen in Nederland en dat geldt ook voor kerkgemeenschappen, hebben te maken met veel ontwikkelingen. Het feit dat nieuwe generaties het stokje niet overnemen zorgt voor spanningen. De groep vrijwilligers wordt ouder en kleiner, de deelname aan vieringen en groepen neemt af. In een van de gemeenschappen die ik begeleidt spelen deze spanningen zodanig dat er eilandjes zijn ontstaan, spanningen tussen dirigenten en liturgievrijwilligers zorgen voor misverstanden. Door de oprichting van een nieuwe grote parochie is er in deze gemeenschap onrust ontstaan over de verantwoordelijkheden en de koers voor de toekomst. Het gevolg: veel gepraat en geroddel in de wandelgangen. Dit is voor de pastores en het bestuur een vraagstuk. Vertrouwen komt te voet en gaat te paard.

Verder lezen