Dynamisch evenwicht

Voor elke organisatie geldt een dubbele opdracht. Ze moet haar identiteit bewaken door steeds opnieuw haar grondwaarden te bespreken. Dat zou je de kern van haar missie kunnen noemen. Tegelijkertijd wil de organisatie bij de tijd blijven en de ontwikkelingen volgen die door de maatschappij en het gedrag van mensen wordt ingezet. Het goede midden tussen die twee kun je het dynamisch midden noemen. Dat maakt een organisatie gezond.

Een goed voorbeeld van een bedrijf dat dit midden probeert te vinden is het nederlandse koningshuis. We zien aan de ene kant de taak van de koning als verbinder tussen mensen en organisaties. Tegelijkertijd zijn de vormen die de koning kiest om dit te doen aan verandering onder hevig. We gaan niet meer – zoals in de tijd van Koningin Juliana – naar Soestdijk om langs het paleis te defileren, maar het is de koning die de provincies bezoekt om daar te luisteren naar  de bewoners van het land.

balans 5Voor de katholieke kerk in Nederland spelen vergelijkbare dilemma’s. De stroming die zich zorgen maakt over de toekomst is bang voor verwatering van de identiteit. Dit spitst zich met name toe op de kennis en beleving van de sacramenten en het priesterschap. De meer veranderingsgezinde gelovigen zijn vooral bezig met het aansluiten bij bepaalde doelgroepen en het verstaan van de ontwikkelingen in de tijd. Menco van Koningsveld beschrijft de spanning als volgt: De parochie (kerk) is niet in staat gebleken geloofsovertuigingen, ‘gevangen in oude taal’, om te talen in betekenisvolle en zinvolle formuleringen voor mensen van deze tijd. Andersom bleken gelovigen niet langer bereid zich in te spannen om in een soms moeizaam en nagenoeg onmogelijk geworden gesprek hun persoonlijke geloofsopvattingen kritisch te toetsen aan het geloof van de parochie (kerk). Zie daar het fundamentele probleem. (In WKO bulletin nr. 82 Mei 2013).

Maarten Doorman geeft in zijn boekje over Rousseau weer hoe mensen van alle tijden een verlangen hebben naar authenticiteit en oorspronkelijkheid. Dit is echter een zoektocht die niet zonder gevaar is. Als we teveel aan dat verleden vasthouden verwordt dit tot nostalgie. ‘Aan de andere kant als we alle dingen die we als authentiek ervaren achterloos in het vuilnisvat van de geschiedenis gooien, cynisch reageren of schouderophalend laten verdwijnen, dan handelen we ook te rigoureus’. Opnieuw een zoektocht naar een goede balans. Hij komt uit op de volgende formule:  Ontwikkeling = traditie + kwaliteit. Verandering hoort bij mensen en organisaties in ontwikkeling. Het is zijn ‘wijze mensen’ die het evenwicht goed weten te bewaren.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s